Robust med småfolk

Gratis Robust Borger-kursus for småbørnsforældre og dagplejere

Varighed: 3 timer inkl. pause

Relevant for: Jer, der har en hverdag med småbørn i alderen 0-3 år

Gennem en sund nysgerrighed lærer barnet verden at kende ved at se, prøve, føle og smage. Spændende flasker med rengøringsmidler inviterer til at blive smagt på. Er man alene på puslebordet – bare et øjeblik – er der fri bane til at kravle ud i en spændende verden. Har man lige lært at gå, skal man da lige ned og besøge guldfisken i havebassinet.

Engagerede forældre og dagplejere kommer med eksempler fra hverdagen og spørger om alt det, der bekymrer. Hverdagen bliver mere tryg, når de, der tager hånd om småbørn, ved, hvad der skal gøres først og hurtigt, hvis der opstår en kritisk situation.

Emner

 • Jeres risikobillede
 • Redningsberedskabet i Danmark og i jeres område
 • Trafik i ekstremt vejr med børn – hedebølge, storm, skybrud og sne
 • Evakueringsplaner med småbørn
 • Forsyningssvigt – strøm, varme, vand, mad
 • Brand
 •  1-1-2 alarmering og nyttige apps
 • Lægevagten
 • Førstehjælp – grundprincipper
 • Hjertemassage af børn – grundprincipper
 • Hjertestarter til børn
 • Faldulykker
 • Forbrændingsulykker
 • Kvælningsulykker
 • Husk dig selv først
 • Forsikring – forældre og dagplejer
 • Paniksituationer – hjælp hinanden
 • Når det hele er overstået

Undervisningen

På dette kursus går vi ned i knæ og ser verden ud fra det lille barns øjenhøjde. Fra hverdagsscenarier til de sjældne øjeblikke, hvor kritiske situationer opstår, kommer vi ind på, hvordan I kan forebygge – og hvad der skal gøres først og hurtigt, hvis ulykken alligevel rammer.

Gennem personlig formidling, små videoer og i høj grad gennem dialog og de konkrete spørgsmål som kommer fra jer, forældre og dagplejere, bliver kurset sammensat. I tager hjem med bevidsthed om, at jeres børn nu har nogle robuste voksne til at passe godt på sig.

Antal kursister

Det er lokale- og AV-forhold, der er afgørende for, hvor mange kursister, der kan være på et hold.

Tidspunkt

Typisk afholdes disse kurser en hverdagsaften.
Andet kan sagtens aftales – for eksempel hvis I samles en weekend.

Hvem kan arrangere et gratis kursus?

Om man er forælder, bedsteforælder, dagplejemor eller -far er underordnet.
Alle er velkomne til at arrangere et kursus.