Om Robust Borger

Hvad er en Robust Borger?

En Robust Borger har gennemført et Robust Borger-kursus og ved, hvordan man forebygger, at kritiske situationer og ulykker opstår eller vokser sig store. Ved forsyningssvigt kan en Robust Borger tage vare på sig selv og de nærmeste i op til 72 timer. Det kan for eksempel være i tilfælde uden el, internetforbindelse, vand, varme og uden mulighed for at købe ind. En Robust Borger ved også, hvordan forskellige kritiske situationer skal håndteres – samt hvornår og hvordan redningsberedskabet kontaktes.

Hvem står bag?

Det er Beredskabsforbundet, som står for den praktiske gennemførelse af Robust Borger-kurserne.
Formålet er at øge trygheden i samfundet ved at uddanne befolkningen i forebyggelse. Beredskabsforbundet samarbejder med Beredskabsstyrelsen, Brandbevægelsen og det nationale forum for forebyggelse af ulykker om at udbrede aktuel viden. Underviserne er medlemmer af Beredskabsforbundet, som brænder for at bidrage til at øge trygheden i samfundet gennem frivilligt arbejde. Beredskabsforbundet har en vision om, at der skal være en Robust Borger i ethvert hjem.

Hvorfor er der forskellige kurser?

En Robust Borger lærer at udarbejde sin egen ”beredskabsplan” ud fra de risici, der er særlig relevante. Der er forskel på at være husejer og  skulle sikre sit hus mod flyvende trampoliner i en storm, at bo i lejlighed og skulle være opmærksom på brandfaren i opgangen eller at være efterskoleelev og frygte at blive truet en aften i byen. Derfor tager vi udgangspunkt i kursisternes hverdag og de rammer, som kursisterne færdes i. Det giver i sidste ende de mest relevante ”beredskabsplaner”.

Hvordan er det til gavn?

Det er indlysende, at det er til gavn at kunne forebygge, så kritiske situationer slet ikke opstår.

Når kritiske situationer opstår lokalt, og når ulykker rammer, gavner det den enkelte Robuste Borger at vide, at man skal passe på sig selv for at kunne hjælpe andre. Når man straks kan tage hånd om andre og ved, hvad der skal gøres først og hurtigst, er det til gavn for de berørte i den akutte situation.

Når samfundet rammes af større ulykker eller katastrofer, må redningsberedskabet prioritere indsatsen, så de vigtigste opgaver bliver løst først. En Robust Borger er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp. Det er selvfølgelig først og fremmest der, hvor menneskers liv kan være i fare.

Hvorfor er det gratis?

For at vi kan have et robust samfund, er det afgørende, at borgerne er robuste og ved, hvordan og hvornår man kontakter redningsberedskabet, og hvordan man samarbejder.

Kurset er gratis, fordi vi i samfundet tror på, at hver gang en Robust Borger forebygger og handler, hjælper det de berørte og aflaster redningsberedskabet. Det er i sidste ende til gavn for samfundet.